Home » Data Centers » BS 10012:2009 Veri Koruması Standartı

BS 10012:2009 Veri Koruması Standartı

Veri koruması ve güvenlik konuları kurumlar için gittikçe daha kritik hale gelmektedir. Bunun için kurumlarda Kişisel Bilgi Yönetim Sistemleri (KBYS, İngilizce kısaltması PIMS) kurulmaktadır. BS 10012; bu sistemlerle ilgili standartları belirlemektedir.

PIMS ilkelerinin oluşturulması, PIMS’in kurum kültürüne sokulması uyumun sağlanması için yapılması gerekenler BS 10012’nin kapsamını oluşturmaktadır.

Eğer kurumunuz KEPHS (Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısı) olmak istiyorsa BS 10012 standartına sahip olmalıdır veya sahip olabileceğini taahhüt etmelidir. BTK‘nın ilgili yönetmeliği bunu gerektirir. Yönetmeliğin zorunlu kıldığı bir diğer standart ise ISO/IEC 27031‘di. Bir diğer yazımda bu standarta kısaca değinmiştim.

İlgili Bağlantılar:

Leave a Comment